Zpět

Mgr. David Rožek

kandidát č. 10
Jsem David Rožek a jsem rodák ze Smíchova, kde žiji prakticky celý svůj život. Jsem současně od mládí aktivním členem skautského hnutí a tudíž jsem byl odmala vychován k pomoci druhým a k utváření světa kolem sebe jako lepšího místa pro život. Je to jeden ze základních důvodů proč jsem si vybral bezpečnost jako své životní poslání i povolání.
Vystudoval jsem Policejní Akademii ČR v Praze, studoval jsem protiterorismus na univerzitě v Izraeli a prošel mnoha kurzy ve Spojených Státech Amerických. Bezpečí osob ve všech možných podmínkách a oblastech světa řeším již 13 let a posledních 5 let participuji na několika bezpečnostních projektech pro obecní samosprávy. Rád bych tedy využil svých znalostí ke zlepšení života i na „naší“ rodné Praze 5 z pozice jejího zastupitele.
 
Jsem prakticky celý život svědkem vývoje bezpečnostní situace na Smíchově, na Andělu v přilehlých parcích nebo na náplavce. Vnímám, že i přes snižující se statistiky páchání kriminality v celé ČR dochází ke zlepšování situace obyvatel a návštěvníků této krásné části Prahy 5 jen pozvolna a bez viditelných výsledků. Rád bych se věnoval tématu majetkové kriminality, která na Praze 5 stále dosahuje smutných rekordů a je srovnatelná s místy jako je třeba Hlavní nádraží nebo jiné podobné lokality v celé Praze.

Trápí mě však i násilná trestná činnost, nelegální hazard nebo obchod s chudobou. Všechny tyto jevy se na Praze 5 vyskytují a já nabízím svou vizi, jak je snížit na minimum, jako v jiných městech. Jedná se o soubor opatření od podpory městské a státní policie, spolupráce s občany a jejich hlubší zapojení do bezpečnosti, školení rizikových skupin obyvatel, podpora community policingu a využívání moderních technologií pro včasnou detekci rizik a trestné činnosti. Ve světě jsem mnoho podobných úspěšných modelů shlédl a rád bych je aplikoval i ve své rodné čtvrti, neboť bezpečnost je záležitostí nás všech!

Máme společný cíl!