KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Odkup usedlosti Cibulka
Zpět

Odkup usedlosti Cibulka

Přidáno 17. 12. 2020
Ilustrační foto
Jediný obhajitelný postup je nyní odkup usedlosti Cibulka pozastavit, nechat udělat kvalitní průzkum a studii využitelnosti se znaleckým odhadem nákladů projednat v Zastupitelstvu MČ Praha a teprve na základě takové studie teprve jednat o ceně.

Takzvané odborné posouzení stavu, na základě kterého Ing. Beneš stanovil cenu není ve skutečnosti žádné odborné posouzení, ale nezávazný názor firmy Krodus, což je dost podivná projekční a developerská kancelář.  Pokud se Ing. Beneš ohání tím, že jeho práci může kritizovat pouze osoba se znaleckým oprávněním, tak bohužel přehlédl významnou skutečnost, že svůj znalecký výrok postavil na elaborátu od firmy, která žádné oprávnění, ani autorizaci nemá. 

Dokážeme si představit řadu možných využití usedlosti Cibulka v budoucnu – malou lesní školku, klub pro seniory či nízkoprahovou kavárnu. Vzhledem k dobré dostupnosti MHD ale musí být podmínkou, že v okolí nevzroste automobilová doprava. 


Navrhujeme: 

1. Schválit pouze ZÁMĚR odkoupení 

2. Zajistit vypracování objemové studie opravy a využití usedlosti Cibulka a to včetně komplexního stavebního průzkumu a rozpočtu stavebních nákladů. Součástí studie bude ověření shody záměru s platným územním plánem a dalšími regulativy v předmětném území. 

3. Navrhnout způsob financování opravy a následného provozu usedlosti Cibulka 

4. Předložit nový znalecký posudek na cenu nemovitosti vypracovaný na základě objemové studie, navrženého způsobu využití nemovitosti a odhadu stavebních nákladů. 

5. Projednat objemovou studii, způsob využití, způsob financování a znalecký posudek ceny ve výborech samosprávy MČ P5, zejména ve Finančním výboru, Majetkovém výboru, Kulturní komisi, Výboru územního rozvoje a Výboru životního prostředí.  

6. Rada MČ zajistit zpracování znění kupní smlouvy a předložit znění kupní smlouvy před podpisem ZMČ Prahy 5. 
 

(Jan Jelínek a Josef Cuhra)