KDU.breadcrumbs.homeAktuálně INFORMACE ze Zastupitelstva
Zpět

INFORMACE ze Zastupitelstva

Přidáno 17. 9. 2021
Ilustrační foto
Zprávy ze zářijového zastupitelstva od Josefa Cuhry, předsedy zastupitelského klubu KDU-ČSL a nezávislí
Smlouvy o spolupráci s investory - Nastal čas aktualizace
 
Zastupitelstvo projednávalo návrh smlouvy o spolupráci s firmou SATPO Projekt V v souvislosti se záměrem stavby Rezidence Laurová. Zásady pro spolupráci s investory přijala Praha 5 v roce 2017. Je čas se ptát, zda věcný obsah smlouvy ještě odpovídá dnešní době. Podmínkou každé dobré smlouvy je její vyváženost. Investor v tomto případě staví budovu s byty a komerčními prostorami o hrubé podlahové ploše 11 900 m2. To je 123 bytů, 7 komerčních prostor a 126 podzemních parkovacích míst. Praha 5 může jako investiční příspěvek na infrastrukturu získat 6 040 000 Kč, nebo nebytový prostor o výměře 110 m2 a 4 parkovací stání. Působí to spíše jako nepodařený vtip, než vážně míněný příspěvek na infrastrukturu. Do dopravou ucpaného radlického údolí přibude minimálně dalších 126 automobilů. To je odhadem 50 tun skleníkového plynu CO2 ročně, které zatíží ovzduší v Praze 5. Hlavní město pracuje intenzivně na klimatickém plánu, na základě kterého by měla Praha čelit klimatické změně, především oteplování. Bylo by tedy logické požadovat původci znečištění společného prostředí kompenzaci. V domě budou časem bydlet rodiny s dětmi. Kam budou chodit do školy? Stávající ZŠ v Radlicích je přeplněná, další škola v docházkové vzdálenosti není a dlouho nebude. Chceme opakovat scénář krize kapacity školství v Košířích a v Cibulkách? Nebylo by ve veřejném zájmu podmínit bytové projekty velkého rozsahu participací investora na adekvátním navýšení kapacity místních škol? Píše se rok 2021 a máme za sebou mnohé trpké zkušenosti z nevyvážených projektů. Jednejme o takovém narovnání Zásad, aby byly pro Prahu 5 skutečným přínosem.
 
Nadační fond Klíček pokračuje v projektu
 
V roce 2018 uzavřela Praha 5 s Nadačním fondem Klíček smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva stavby rodičovského střediska pro přechodné ubytování rodičů těžce nemocných dětí z nemocnice Motol. Tuto smlouvu vypověděla Rada městské části z důvodu jejího údajného nesplnění Klíčkem a byla předložena k výpovědi také Zastupitelstvu. Usilovným jednáním ještě před konáním zasedání se podařilo docílit vyřazení tohoto bodu z programu. Místostarosta Martin Damašek a zástupci Nadačního fondu Klíček se domluvili na dalším jednání, které by mělo vyústit ve vyjasnění sporných bodů a následnému uzavření smlouvy o zřízení práva stavby. Následně by mohl Nadační fond zahájit přípravu stavby. Bylo to na hraně, ale vyšlo to. Teď snad již potrvá dobrá vůle a projekt rodičovského střediska se doopravdy rozjede.
 
Zvelebování veřejného prostoru má také pravidla
 
Místostarosta Lukáš Herold předložil Zastupitelstvu návrh odkupu dvou mozaikových křesel na Janáčkově nábřeží. Cena 871 200 Kč včetně DPH. Učinil tak na základě výsledku veřejné ankety, které se elektronicky účastnilo 95 osob. 68,4% se vyjádřilo pro odkup. Odůvodnění nákupu čehokoli pouze anketou je v politice zcela absurdní počin a mám za to, že se jedná o první a poslední pokus tohoto druhu v historii samosprávy Prahy 5. Navíc není zřejmé, jak navržená cena vznikla. Žádný odhad, žádná analogie, žádný posudek. Pouze hlas lidu. Návrh byl zcela po právu zamítnut. Z diskuse vyplynulo, že nikdo nebrání umísťování uměleckých děl ve veřejném prostoru, naopak. Většina zastupitelů to považuje za důležité. Ale pro nákupy musí platit stejná pravidla jako pro jiné nákupy z prostředků Městské části.