Občané Prahy 5,

jinak, sousedé z Barrandova, Cibulek, Dívčích hradů, Hlubočep, Hřebenek, Jinonic a Butovic, Košíř, Malvazinek, Motola, Radlic, Smíchova a Zlíchova, kandidáti za KDU-ČSL a nezávislí se uchází o Váš hlas. Praha 5 je rozlehlá a členitá a každá její komunita má trochu jiné starosti. To respektujeme a tak vznikl náš volební program. Naši kandidáti jsou ze všech částí Prahy 5 a jsou zárukou, že Váš hlas bude v jejím zastupitelstvu slyšet.

Nejsme nepopsaný list papíru, máme za sebou čtyři roky práce v zastupitelstvu. Posuďte, jestli jsme to dělali dobře nebo špatně. Na našich stránkách najdete příběhy, které o tom vyprávějí. Naleznete zde volební program pro naši městskou část a její lokality. Psali ho naši kandidáti, kteří dobře znají své bydliště, své sousedy a chtějí prospět své komunitě. Nevnímají tuto činnost jako politický podnik, ale jako poslání.

Praha 5 se musí rozvíjet v zájmu svých obyvatel. Pravým opakem je, když nová výstavba parazituje na naší infrastruktuře a současně chodíme kolem prázdných a chátrajících domů. Když kulturní dům městské části, hrdá a krásná stavba smíchovských občanů, je mrtvý, chátrající a neslouží účelu, ke kterému byl postaven. Oživme společně význam slova „obecní“. Takovým má být Národní dům na Smíchově. Všestranný rozvoj obce pamatuje na dopravu, sport, životní prostředí, vzájemnou solidaritu, dostupné bydlení, kvalitní školství. Chceme, aby děti sousedů byly spolužáky a  ti pak v budoucnu dobrými a vzdělanými sousedy. To je základ každé dobré obce, to je náš společný cíl. K tomuto cíli vede také společná cesta a uplynulé čtyři roky ukázaly, že tato cesta je schůdná a smysluplná.

Seznamte se s naším programem, seznamte se s našimi kandidáty, dejte kandidátce KDU-ČSL a nezávislí svůj hlas. A určitě přijďte k volbám - 5. a 6. října.
 
Mgr. Vít Šolle,
kandidát na starostu


 
Čím se chceme zabývat v letech 2018-2022:
 • Koncepce bytové a nebytové politiky
  • Chceme aktivně řešit otázku prázdných domů a bytů, ideálně po domluvě s majiteli tato místa na Praze 5 eliminovat
  • Podporujeme dostupné bydlení
  • Chceme účelně využívat nebytové prostory městské části k rozvoji obce jako místa k životu
 • Školství – chceme:
  • Aby bylo dostatek míst pro tříleté děti, třeba i ty na podzim narozené, ve třídách maximálně do 24 dětí
  • Aby základní školy měly dostatek prostředků a podpory pro svůj rozvoj
  • Aby II. stupeň měla i ZŠ Pod Žvahovem a ZŠ Podbělohorská
  • Aby děti ZŠ v Beníškové měly kde cvičit
  • Aby se realizovala všechna dopravní opatření projektu Bezpečně do škol
  • Aby školní družiny měly dost míst i pro starší děti I. stupně
  • Aby se naše školní kuchyně průběžně modernizovaly
  • Podporujeme realizaci cílů Místního akčního plánu rozvoje ve vzdělávání
 • Územní rozvoj
  • Studie Motolského údolí je kvalitním dokumentem a výzvou - podpoříme realizaci návrhů na zlepšení oblasti Údolí motolského potoka
  • Kvalitní plánování je základem funkčního města - budeme podporovat otevřenost a širokou diskusi s odborníky a občany o tom, jak má naše město vypadat
  • Dobrý developer investuje i do kvality území, kde staví, v koordinaci se samosprávou - budeme iniciovat smlouvy a memoranda o podílu investorů na veřejné vybavenosti (například nových školách a školkách), ale i na kvalitním veřejném prostoru (parky a jejich vybavení, úprava ulic)
 • Životní prostředí
  • Zeleň ve městě je třeba chránit! Podpoříme odkup parků do vlastnictví města
  • Voda patří do veřejného prostoru - budeme usilovat o nová pítka a kašny a opravu těch stávajících
 • Doprava
  • Usilujeme o rozumnou výstavbu Radlické radiály, která se nesmí stát jen další zátěží pro obyvatele Jinonic, Radlic a Zlíchova!
  • Návrh Dvoreckého mostu má usnadnit především dopravu MHD - nesmí zvýšit počet aut v našich ulicích!
  • I nadále podpoříme opatření ke zvýšení prostupnosti území Prahy 5 pro chodce a cyklisty
 • Veřejná prostranství
  • Vybudujeme lávku mezi Mrázovkou a Sacre Couer a na Císařskou louku
  • Vyjednáme přístřešky na zastávky MHD, jako například v oblasti Kavalírky
  • Voda do veřejného prostoru patří - zasadíme se o kvalitní údržbu stávajících a instalaci nových vodních prvků
 • Kultura
  • Chceme využít potenciál rozvojových území k vybudování kulturního zázemí
  • Zachováme naše knihovny, budeme iniciovat péči o památky a rozvoj dalších kulturních institucí
  • Nadále podpoříme uchování a dobré využití významných lokalit v Praze 5, jako například Portheimka, Cibulka, Bertramka & Zahrada Kinských
 • Otevřenost
  • Podporujeme participativní rozpočet, pro každou z přirozených lokalit chceme vyčlenit 2 miliony korun
  • Chceme rozvinout a nadále podporovat mezigenerační spolupráci 
  • Zasadíme se o fungující úřad a použitelné webové stránky
 • Bezpečnost
  • I nadále chceme bojovat proti hazardu a s ním spojené drobné kriminalitě
  • Budeme iniciovat jednání s majiteli nevyužívaných budov a území za účelem jejich smysluplného využití
Stáli jsme u zrodu:
 • Otevřenosti radnice
 • Rozvoje činnosti ombudsmanky
 • ZŠ Pod Žvahovem
 • Elektronického zápisu do MŠ
Podpořili jsme:
 • Rozvoj škol
 • Ochranu zeleně 
 • Spolupráci se spolky