Zpět

Hledání společných cílů

Přidáno 20. 2. 2018
Ilustrační foto
Přinášíme zamyšlení předsedy zastupitelského klubu KDU a nezávislí, bratra Josefa Cuhry.
     Česká republika není velká země, nemá moře ani velmocenské povinnosti. Lidé jsou povahy spíše mírné. Vládnout v Čechách přiměřeně úspěšně by proto mělo být celkem snadné. Na všech úrovních politického života však vidíme, že tomu tak není.

     Situaci vystihuje originální historka majora Parkera z knihy „Mlčení plukovníka Brambla“, od A.Mauroise.   „Kdysi jsem provázel po Londýně“, odvětil major, „jednoho arabského pohlavára, který mě poctil svým přátelstvím.  Když jsem mu ukazoval sněmovnu a vysvětloval její funkci, řekl mi: „To vám musí dát hodně práce, než srazíte těch šest set hlav, když nejste s vládou spokojeni.“

     Ten arabský pohlavár vyjádřil přesně častou náladu a přání českého občana. Politiky vyházet, případně některé zavřít. Nebo alespoň všechny po volbách vyměnit. Jedná se o přání pochopitelné, které však k vytouženému cíli stejně nevede. Profesionální politici vždy pouze přirozeně vyplňují prostor, který je jim občany ponechán a při zakrnělosti veřejné diskuse o společných tématech a cílích si vytvářejí témata a cíle vlastní. Poté občané skoro bezmocně přihlížejí takzvané pragmatické politice, což není nic jiného než překrucování a neplnění volebních slibů a programů na všech úrovních samosprávy a zažívají velmi nedůstojný pocit opakovaně podvedených hlupáků.  

     KDU v Praze 5 vstupovala do komunálních voleb v roce 2014 s programem vycházejícím z respektu k lidské důstojnosti a z hledání společných cílů. Svým působením na radnici k obnově důstojného zapojení občanů do správy veřejných věcí reálně přispěla.  Otevřenost komisí a výborů občanům a spolkům a veřejná projednávání společných témat mají s angažmá klubu KDU a nezávislých v samosprávě obce přímou souvislost. 
 
     Nadále chceme diskutovat o společných tématech a problémech a hledat na ně odpovědi inspirované křesťanskou etikou. V rámci těchto diskusí budeme také povzbuzovat budoucí kandidáty do komunálních voleb z prostředí našich farností a občanských spolků. Práce v politice je často nesmírně komplikovaná a zdlouhavá. Není však marná.

     Usilujme o to, aby malý klub KDU a nezávislých byl po nadcházejících volbách silnější. Máme přece společný cíl. Aktivní místní komunity, které budou nacházet v obci přirozenou oporu a zároveň otevřenou obec, jejíž politici i občané hledají společný prospěch a vzájemně se respektují.  

 
Vzhůru srdce!

Josef Cuhra