Zpět

Podpořme ZŠ na Žvahově!

Přidáno 2. 8. 2018
Ilustrační foto
Simona Švingrová: „Věřím, že to jde – pojďme žít jinak, pojďme říct svůj názor.“
Chtěla bych, aby měly všechny části Prahy 5 svá přirozená centra – místa, kde se spolu mohou lidé potkávat, diskutovat, odnášet si společné zážitky. Z vlastní zkušenosti vím, jak moc je takový prostor důležitý. Když se naše rodina před více než 7 lety přistěhovala do starých pražských Hlubočep, chyběla zde základní škola. Přesněji: Budova zde stojí již od 50. let 20. století, ale chyběly v ní prvňáčci, druháčci atd. A když v září 2015 opět usedli do lavic první žáci, stala jsem se zakládající členkou Spolku rodičů a přátel ZŠ Žvahov, z. s. Naší snahou je rozvíjet vzájemnou spolupráci rodičů a školy a podílet se na jejím zdárném chodu.

Mým cílem je podpořit rozvoj žvahovské školy, která vrátila do Hlubočep, na Žvahov a Zlíchov obyčejný každodenní život – děti opět našly svou cestu do školy. Navíc má škola Pod Žvahovem velmi silnou vazbou na místní komunitu – je místem setkávání dětí, rodičů i pedagogů. První stupeň žvahovské školy již úspěšně funguje. A budu usilovat o to, aby naše děti svou cestu do školy nemusely měnit po celých devět let – aby se podařilo úspěšně otevřít i druhý stupeň žvahovské školy.

Chci spoluutvářet a měnit veřejný prostor, který mi není lhostejný. Jako přirozená centra městských částí mohou fungovat veřejná prostranství, parky, zastávky MHD, na nichž se lidé pravidelně potkávají, ale třeba i školy, které navštěvují naše děti. Ten prostor je náš, pojďme ho žít.
 
Máme společný cíl!