Hřebenky

Vít Šolle, Marie Hakenová a Tereza Šlápotová představují náš program pro Hřebenky:

Chceme: 

·          Aby děti ze ZŠ Podbělohorská měly školu až do deváté třídy a tělocvičnu

·         Aby se do Švédské ulice vrátila mateřská škola i restaurace

·         Aby přijatá pravidla pro posuzování investorských záměrů v rezidenčních vilových čtvrtích byla důsledně uplatňována

·         Aby cesty a schodiště pro pěší byly pravidelně udržovány

·         Aby studánka na Hřebenkách a její okolí bylo revitalizováno
 
Hřebenka z věže kostela svatého Jana