Zpět

Cesta z Hřebenek do centra Smíchova

Přidáno 2. 9. 2018
Ilustrační foto
Marie Ulrichová Hakenová, naše kandidátka číslo dvě, popisuje krásnou oázu klidu uprostřed rušného centra, kterou chceme chránit, a navrhuje její další rozvoj:
Téměř denně chodím na radnici přes park Sacre Coeur. S radostí vnímám nově vzniklé záhony plné rozličných květů, které lemují cestu a zkrášlují okolní zeleň. Pravda, v letošním suchém a parném létě, je každá taková udržovaná zeleň občerstvující.

Cesta z Hřebenek do centrální části Smíchova je nejkratší přes nově vzniklou Gabrielskou uličku, na kterou volně navazuje park Sacre Coeur a ve spodní části se nachází Stanice přírodovědců - též velmi navštěvovaná obzvláště ve školním roce.

Je potěšující sledovat život již od brzkých ranních hodin v prostorách parku, kde si každý může najít jak své místo k odpočinku, tak i místo pro sportovní aktivity. Tuto oázu klidu, která je situována v rušné části Smíchova, je třeba chránit a zachovat i do budoucna.

Co chybí kolemjdoucím i starousedlíkům?

Zcela bezpochyby v blízkosti parku chybí místo k zastavení a vychutnání si daného okamžiku i po gastronomické stránce. To co v minulosti patřilo ke koloritu místa jak pro místní, tak i pro studenty z nedalekého Strahova. Tradiční zastávkový plácek s přilehlou hospůdkou, místo pro setkávání a komunikaci se svými sousedy.

Coby patriot této městské části vnímám tento chybějící prostor jako zásadní, a proto chci podpořit jeho vytvoření.
Máme společný cíl!

PhDr. Marie Ulrichová - Hakenová