KDU.breadcrumbs.homeVolby 2018 Program pro jednotlivé oblasti Smíchov Příběh Dětského ostrova - Kletba konečně zlomena
Zpět

Příběh Dětského ostrova - Kletba konečně zlomena

Přidáno 8. 8. 2018
Ilustrační foto
V uplynulém volebním období se ve spolupráci s veřejností podařilo prosadit rekonstrukci Dětského ostrova, a to v podobě přijatelné pro drtivou většinu potencionálních návštěvníků. Uzavření Dětského ostrova, které trvalo pět let, je však zároveň nepěknou vizitkou práce radnice Prahy 5. Z pohledu politiků je to jen „jedno“ volební období, z pohledu dětí skoro celé dětství.
Odpovědnost padá především na bývalé starosty, průkopníky slepých uliček. Krátce po povodních v roce 2013 totiž bývalé vedení radnice pod vedením starosty Zeleného rozhodlo, že se musí odstranit všechny herní prvky a povrchová vrstva, a to kvůli údajné kontaminaci během povodní. A tak začal příběh zavřeného Dětského ostrova. Tehdy si nikdo, ani v těch nejdivočejších snech nedokázal představit, že bude trvat pět let. Např. Střelecký ostrov byl poškozen a „kontaminován“ minimálně stejně jako Dětský ostrov, přitom jej MČ Praha 1 otevřela ještě na konci roku 2013.

Odkládané otevření, údajně kvůli "lepšímu" projektu

Osobně si myslím, že tehdy vůbec nebylo nutné odstraňovat stávající herní prvky, stačilo zvolit jejich důkladnou očistu. Krátce po volbách 2014 se začala připravovat rekonstrukce dle původního projektu, který občané kladně ocenili během veřejného projednávání. V květnu 2015 dnes již bývalý starosta Klíma vydává tiskovou zprávu, ve které oznamuje, že „po letních prázdninách by se měl Dětský ostrov znovu otevřít veřejnosti.“ K překvapení všech, starosta Klíma v září přichází s novým plánem, který dle jeho slov zajistí „aby dětské hřiště na Dětském ostrově nebylo jedním z mnoha. Oproti běžným hřištím má být větší a atraktivnější. Měl by být místem, na které se vydají rodiny z celé Prahy 5, třeba na celý den. I proto nebylo možné použít projekt z roku 2013, který dětské hřiště řešil jako malé, běžné, v Praze 5 několikáté v pořadí.“

Součástí plánu byla instalace tzv. mobilních interaktivních tabulí jakožto „unikátní způsob zábavy pro celou rodinu, na kterých si děti budou dělat kvízy“. V důsledku tohoto postoje museli úředníci radnice dříve zakoupené herní prvky umístit na jiné hřiště po území celé MČ Prahy 5.

Občané se aktivizují

Navržený projekt za dva miliony Kč naprosto zásadně změnil původní využití plochy a veřejnost měla oprávněnou obavu z hrozící komercionalizace celé plochy ostrova. Až občanská petice podpořená mnohými členy a příznivci KDU a rezignace starosty Klímy v roce 2016 způsobila návrat k realizaci původního projektu. Vedení radnice nyní tvrdí, že prodlevu způsobilo Povodí Vltavy, jakožto majitel ostrova, které rekonstrukci nechtělo schválit. To je jen jedna strana mince. Veřejnost o megalomanský projekt vůbec nestála, a jak již bylo řečeno, preferovala obnovu do stavu před povodněmi. Bez těchto peripetií se ostrov mohl otevřít minimálně o dva roky dříve. Návratem k původnímu projektu se ještě navíc podařilo ušetřit několik milionů Kč.

Dětský ostrov konečně pro děti

A tak až v letošním roce dostal Dětský ostrov konečně příjemnou a atraktivní tvář. Nové hrací prvky poslouží návštěvníkům všech generací i lidem s handicapem. Jistě také ocení více pítek nebo sprchový kout. Všichni, se kterými jsem o Dětském ostrově hovořil, se shodli, že rekonstrukce je povedená a současná podoba se velmi líbí. Přesto je zapotřebí takové jedinečné místo rozvíjet i nadále, nejen podle životnosti některých prvků, ale také doplňováním těch stávajících. Navrhuji návštěvníky oslovit s dotazníkem, aby sami sdělili, co se jim líbí, a co by navrhovali vylepšit, a to včetně názoru na využití plochy na konci ostrova, kde se dříve nacházel minigolf. Bylo by škoda takové místo nechat dlouhodobě ležet ladem.

Další výzvy do budoucna

Dále se radnice musí urychleně zasadit o zpřístupnění toalet u restaurace na začátku ostrova. Ty má přitom MČ P5 v dlouhodobém pronájmu, stejně jako celý ostrov, od Povodí Vltavy, do jejichž rekonstrukce investovala přes 2 300 tis Kč. Toalety, vč. přebalovacího pultu, dříve sloužily všem bez rozdílu, nejen úzkému kruhu návštěvníků restaurace.

Jak už jsem uvedl, majitelem ostrova je Povodí Vltavy, a MČ Praha 5 je zde v pronájmu. S jakoukoliv úpravou musí pronajímatel souhlasit. Věřím, že budoucí politická reprezentace nebude již nikdy prosazovat jiný účel využívání, než dětské hřiště, a proto chce KDU usilovat o odkup celého Dětského ostrova do vlastnictví MČ, jako je tomu např. u Střeleckého ostrova, který vlastní MČ Praha 1. 

Změna vlastnictví by mohla pomoci i k realizaci např. projekt „Tří lávek“ od architekta Vlada Miluniče, navrhující propojení tří ostrovů, a to i Dětského. 
 
Jakub Suchel,
zastupitel a člen klubu KDU a nezávislí