Zpět

Mýty o Radlické radiále

Přidáno 23. 8. 2018
Ilustrační foto
Mýty, neznalosti či nepřesností o Radlické radiále přežívají i mezi poučenou veřejností. Pavel Peterka vybírá 4 příklady, které si pamatuje z jednání Komise dopravní:

1. Petenti z Jinonic nechtějí zastavit územní řízení RR a nejsou proti výstavbě RR, jak jsou někdy obviňováni. Na druhou stranu na Komisi jednoznačně zaznělo, že nelze odsouvat zlepšení projektu do fáze po vydání územního rozhodnutí. Kdo se v územních řízeních orientuje tak moc dobře ví, že to už by bylo pozdě. Rada by měla krátce písemně vyzvat investora, aby variantní studie křižovatek nechal vypracovat co nejdříve. Investor by se přitom měl vyvarovat chybných zadání z minulosti, jako když nechal zpracovat dopravní studii úrovňové varianty křižovatky Řeporyjská, která by vznikla z MÚK pouhým vyjmutím estakády. Taková studie i výpočet byly irelevantní a pro posouzení variantního řešení bezcenné.

2. RR není nutná pro realizaci dopravní části studie Motolského údolí, jak se někdy tato vynikající studie interpretuje. Na vernisáži studie 22.5.2018 jasně zaznělo, že i bez RR dojde k zlepšení dopravy v Plzeňské i Vrchlického a to i při provizorním dopravním řešení v ulici Duškově nedaleko vjezdu do tunelu Mrázovka. Naopak, smíchovská radnice by měla podmínit otevření RR realizací dopravních opatření podle studie Motolského údolí, stejně jako je otevření RR podmíněno realizací pražského okruhu do Běchovic.

3. Na komisi se někdo podivoval tomu, že Karlštejnská a část Klikaté už nemusí být vedena jako dopravně významná komunikace S4. Jedná se o neznalost místa. Většinu tranzitní dopravy z Karlštejnské má převzít nedávno zbudovaný obchvat Jinonic ulicí U trezorky. Uleví se tak i ulicím Jinonická a Peroutkova.

4. RR pomůže Praze 5, o tom pochybuje málokdo. Jde o to, že současná podoba projektu DÚR Praze 5 nepomůže a víme to všichni, projektanti nejlépe. Všichni jsme si naštěstí dobře vědomi, že kdyby se dokonce podařilo zprovoznit RR bez obchvatu do Běchovic, byla by to dopravní katastrofa. Nastaly by nezvladatelné kongesce na městském okruhu a tudíž by se Praha 5 zahltila vozidly mnohem více než nyní. Na komisi to všichni dobře víme, ale někteří obyvatelé si to možná zcela neuvědomují. I s obchvatem do Běchovic však není vyřešen dostatečně kapacitně západní břeh u Barrandovského mostu. Když tedy Jinoničtí chtějí zlepšit křižovatky, zejména MÚK Řeporyjská, tak tím zlepší dopravu a život i ostatním obyvatelům Prahy 5.

Mějme na paměti, že máme společný cíl: zlepšit RR tak, aby se nestala dálničním přivaděčem do Prahy a ještě více zahltila vozidly ulice Prahy 5, ale aby splnila své zadání a byla sběrnou komunikací, která odlehčí obytným čtvrtím od automobilové dopravy. Přijatá usnesení proto jsou v souladu se zadáním RR a současnou politikou radnice. Mají dokonce potenciál výstavbu RR urychlit.
 
Máme společný cíl!
 
Pavel Peterka