KDU.breadcrumbs.homeNáš program

Náš programČím se chceme zabývat v letech 2018-2022:
 • Koncepce bytové a nebytové politiky
  • Chceme aktivně řešit otázku prázdných domů a bytů, ideálně po domluvě s majiteli tato místa na Praze 5 eliminovat
  • Podporujeme sociální bydlení Dostupné a sociální bydlení přinese prospěch všem obyvatelům.
  • Chceme účelně využívat nebytové prostory městské části k rozvoji obce jako místa k životu
 • Školství – chceme:
  • Aby bylo dostatek míst pro tříleté děti, třeba i ty na podzim narozené, ve třídách maximálně do 24 dětí
  • Aby základní školy měly dostatek prostředků a podpory pro svůj rozvoj
  • Aby II. stupeň měla i ZŠ Pod Žvahovem a ZŠ Podbělohorská
  • Aby děti ZŠ v Beníškové měly kde cvičit
  • Aby se realizovala všechna dopravní opatření projektu Bezpečně do škol
  • Aby školní družiny měly dost míst i pro starší děti I. stupně
  • Aby se naše školní kuchyně průběžně modernizovaly
  • Podporujeme realizaci cílů Místního akčního plánu rozvoje ve vzdělávání
 • Územní rozvoj
  • Studie Motolského údolí je kvalitním dokumentem a výzvou - podpoříme realizaci návrhů na zlepšení oblasti Údolí motolského potoka
  • Kvalitní plánování je základem funkčního města - budeme podporovat otevřenost a širokou diskusi s odborníky a občany o tom, jak má naše město vypadat
  • Dobrý developer investuje i do kvality území, kde staví, v koordinaci se samosprávou - budeme iniciovat smlouvy a memoranda o podílu investorů na veřejné vybavenosti (například nových školách a školkách), ale i na kvalitním veřejném prostoru (parky a jejich vybavení, úprava ulic)
 • Životní prostředí
  • Zeleň ve městě je třeba chránit! Podpoříme odkup parků do vlastnictví města
  • Voda patří do veřejného prostoru - budeme usilovat o nová pítka a kašny a opravu těch stávajících
 • Doprava
  • Usilujeme o rozumnou výstavbu Radlické radiály, která se nesmí stát jen další zátěží pro obyvatele Jinonic, Radlic a Zlíchova!
  • Návrh Dvoreckého mostu má usnadnit především dopravu MHD - nesmí zvýšit počet aut v našich ulicích!
  • I nadále podpoříme opatření ke zvýšení prostupnosti území Prahy 5 pro chodce a cyklisty
  • Podporujeme rekonstrukci křižovatky Vítězná – Újezd vč. zřízení nové bezbariérové tramvajové zastávky
  • Jsme proti výstavbě druhé plavební komory u Dětského ostrova, podporujeme regulaci emisí z lodní dopravy
  • Chceme veřejnou dopravu s pohodlnými a krátkými přestupy. Více spojů autobusu 137 směrem do Jinonic ráno pro školáky, příp. i v odpolední špičce.
 • Veřejná prostranství
  • Vybudujeme lávku mezi Mrázovkou a Sacre Couer a na Císařskou louku
  • Vyjednáme přístřešky na zastávky MHD, jako například v oblasti Kavalírky
  • Voda do veřejného prostoru patří - zasadíme se o kvalitní údržbu stávajících a instalaci nových vodních prvků
  • Chceme zapojit veřejnost do úprav veřejných prostranství
 • Kultura
  • Chceme využít potenciál rozvojových území k vybudování kulturního zázemí
  • Zachováme naše knihovny, budeme iniciovat péči o památky a rozvoj dalších kulturních institucí - chceme obnovit nám. 14. října, vč. trvalého zachování Městské knihovny a odkoupení Národního domu
  • Nadále podpoříme uchování a dobré využití významných lokalit v Praze 5, jako například Portheimka, Cibulka, Bertramka & Zahrada Kinských
  • Budeme usilovat o omezení venkovní reklamy
 • Otevřenost
  • Podporujeme participativní rozpočet, pro každou z přirozených lokalit chceme vyčlenit 2 miliony korun
  • Chceme rozvinout a nadále podporovat mezigenerační spolupráci 
  • Zasadíme se o fungující úřad a použitelné webové stránky
 • Bezpečnost
  • I nadále chceme bojovat proti hazardu a s ním spojené drobné kriminalitě
  • Budeme iniciovat jednání s majiteli nevyužívaných budov a území za účelem jejich smysluplného využití
 • Zdravotnictví
  • Trváme na zachování potřebné a dostupné zdravotní péče v našich poliklinikách
  • Zasadíme se o návrat polikliniky Kartouzská do správy městské části
23. 7. 2018
Tereza Šlápotová: "Chci Prahu 5 jako místo, kde mohou mladí lidé spokojeně žít, studovat a trávit svůj volný čas."