Zpět

Mgr. Marta Dufková

občanka Prahy 5
Dovoluji si tímto vyjádřit svou podporu paní Marii Ulrichové – Hakenové v rámci její kandidatury do zastupitelstva městské části Praha 5, neboť svou dlouhodobou aktivitou pro obyvatele naší městské části výrazně zvyšuje a rozvíjí kulturně společenský život pro všechny generace. V právě končícím volebním období pracovala vysoce nad rámec svého profesního zaměření rovněž jako ombudsmanka Prahy 5, aktivně řešila problémy potřebných spoluobčanů a nezřídka se domohla cílevědomou prací pozitivního výsledku.

Jsem přesvědčena, že jejím opětovným zvolením do zastupitelstva můžeme společně získat mimořádného člověka a kvalitní osobnost v politické reprezentaci městské části. Jsem si jista, že v případě vyjádření naší důvěry a doručení hlasů pro její zvolení můžeme očekávat podporu dalšího rozvoje naší městské části a v případě potřeby i osobní zastání při prosazování základních práv každého z nás.