Zpět

RNDr. Petr Somol, Ph.D.

počítačový vědec
S Marií Hakenovou jsme přáteli mnoho let. Chcete-li být zastoupeni osobností citlivou, která neúnavně naslouchá potřebám znevýhodněných a bije se za jejich rovnost, osobnost, která díky svému kulturnímu rozhledu bojuje proti cynismu a zneužívání důvěry občanů, osobnost, která upřednostní dlouhodobé zájmy rozvoje města před krátkodobými, pak je Marie Hakenová Vaším ideálním zástupcem.