KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Bitva o druhou plavební komoru jde do dalšího dějství
Zpět

Bitva o druhou plavební komoru jde do dalšího dějství

Přidáno 18. 8. 2019
Ilustrační foto
Minulý týden vydal Odbor ochrany prostření povolení k výstavbě druhé plavební komory
O stavební povolení na konci roku loňského roku požádala státní organizace Povodí Vltavy. Kromě investora jsou účastnící řízení odpůrci stavby Spolek Zdravý rozum, Klub za starou Prahu, Český svaz stavebních inženýrů, MHM Prahy a MČ Praha 1 a Praha 5. Odbor nevyhověl ani jedné námitce. Nyní běží 15 denní odvolací lhůta. Odvolacím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR.
Původní řízení bylo ze strany stavebního úřadu Prahy 5 zamítnuto. Povodí Vltavy však požádalo o nové řízení a to přímo Odbor ochrany prostředí MHMP, což je první námitka. Dle Spolku Zdravý rozum je toto v rozporu se zákonem. To by bylo možné pouze v případě, že by stavba zasahovala do území více městských částí, což v tomto případě není. Stavba je realizována výhradně na území Prahy 5.
V rámci předpokládaného odvolacího řízení se Spolek, se kterým KDU ČSL dlouhodobě spolupracuje, hodlá ohradit především vůči tvrzení, že převažující veřejný zájem nad zájmem ochrany přírody a krajiny existuje, že údajně vliv na ekologicko-stabilizační funkci významného krajinného prvku (Vltavu) bude slabý/nevýznamný. Dále hodlá zareagovat na tvrzení orgánu územního rozvoje, že záměr je v souladu s územním plánem a i cíli a úkoly územního plánování, a ohradit se proti vyjádření památkové péče, že záměr je z tohoto hlediska akceptovatelný. Dále se chce soustředit na zvyšování emisí, ohrožení bezpečnosti při povodních nebo záměry dopravní obslužnosti. Povodí Vltavy i odbor OCP MHMP argumentuje zjevným veřejným zájmem. Proti tomuto „veřejnému zájmu“ je možné argumentovat jiným veřejným zájmem, jako je například právě záměr dopravní obslužnosti v podobě uvažovaného zřízení tzv. vodní tramvaje, která bude propojovat ostrovy v centru Prahy. Výstavba nové plavební komory by takový plán zhatila. Veřejný zájem stavby přitom nikdy nikde prokázán nebyl, jde o stavbu ve prospěch privátních provozovatelů lodí, která naopak zhorši bezpečnost, zhorši životni prostředí a jediným rozumným opatřením je snížení počtu lodi a regulace lodní dopravy v centru Prahy. 
Odvolání dále plánuje podat IPR s pověřením Hlavního města Prahy a další odvolání přislíbila MČ P1 také P5. V pátek 16. 8. bylo se strany uvedených samosprávných orgánů podepsáno memorandum, ve kterém se tyto tři strany zavazují využít všechny zákonné prostředky k tomu, aby stavbě zabránili.
 
Jak je patrné, schylují se k zásadnímu sporu vodní loby, jejíž protagonisté prosazují také vybudování kontroverzního kanálu Dunaj, Odra Labe, hájené státem na straně jedné, a občany Prahy, spolky a samosprávou na straně druhé.
 
Rekreační lodní doprava by v Praze jistě měla být adekvátně a systematicky řešena. Řešení však nespočívá ve výstavbě další plavební komory, ale v optimalizaci řízení provozu, v regulaci provozu a v legislativním i ekonomickém tlaku na modernizaci lodních motorů, s cílem dosáhnout zlepšení čistoty ovzduší v centru Prahy. Nikoli postavit za peníze daňových poplatníků stavbu, která bude mít dopady přesně opačné. Navíc se v médiích pravidelně objevuje tvrzení, že se jedná o výstavbu menší plavební komory, určené především pro malá plavidla. Toto tvrzení je lživé, protože kromě několika největších parníků velikost plánované komory pojme veškerou lodní dopravu.
 
O dalším vývoje budeme všechny čtenáře informovat.
 
Jakub Suchel, člen výboru KDU P5 a Spolku Zdravý Rozum