KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Geoportál - Záleží na uživateli
Zpět

Geoportál - Záleží na uživateli

Přidáno 24. 3. 2021
Ilustrační foto
Mít pohromadě všechny důležité informace o městě, ve kterém žiji a na jehož rozvoji se podílím, to je sen urbanistů, městských inženýrů a komunálních politiků.
 
Geoportál je do značné míry jeho naplněním. Ovšem, jako každý nástroj, čeká na ruku, která ho bude používat. Smysl má tedy pro toho, kdo se chce ptát a ví na co se ptát. Jeho používání tedy nenahrazuje základní povědomí o územním plánování a životním prostředí.
 
V čem zásadně posouvá možnosti dobrého návrhu rozvoje území, ve kterém žijeme, je zobrazení souvislostí. Ukazuje, nakolik je vývoj území zakotven v čase, přičemž období, ve kterém lze vývoj sledovat, je dostatečně dlouhé na to, aby bylo možno sledovat trendy a poučit se z dobrých i špatných důsledků etap vývoje.
 
Zároveň lze sledovat aktuální data v životním prostředí, například imisní mapy, hlukovou zátěž, či klimatické údaje. Nepředpojatý uživatel systému si tedy může uvědomit míru souvislosti mezi využitím území a stavem životního prostředí, ve kterém žije a do kterého přivádí na svět své děti.
 
A to považuji za nejpodstatnější. Geoportál může vést k vědomí odpovědnosti za svěřené životní prostředí.

(Příspěvek předsedy zastupitelského klubu KDU-ČSL Josefa Cuhry do březnového vydání časopisu Pětka)