KDU.breadcrumbs.homeAktuálně K aktuálnímu dění na ZŠ Žvahov
Zpět

K aktuálnímu dění na ZŠ Žvahov

Přidáno 17. 1. 2019
Ilustrační foto
Obnovení  základní školy Pod  Žvahovem umožnila vytrvalá a pevná vůle místních obyvatel a politická statečnost a profesionalita zastupitelského klubu KDU. Je skvělé, že se postupně s vizí obnovené školy ztotožnilo téměř celé zastupitelstvo a obnovená část budovy s dobře fungujícícím 1.stupněm školy je dokladem toho, že smysluplné projekty stále inspirují lidi ke spolupráci a k dobrovolnému nasazení svého času a sil. 
V kontrastu  s pozitivním úsilím rodičů a mnoha místních politiků stojí nevymahatelnost práva, která i 29 let od pádu komunismu rozleptává vztahy v české společnosti a bere mnoha lidem naději. Na tuto známou českou nevymahatelnost práva se spolehlo vedení TCP když v rozporu s nájemní smlouvou, kterou samo podepsalo, promyšleně odmítlo uvolnit v řádné lhůtě část budovy pro další rozvoj ZŠ. A tato nevymahatelnost práva je kořenem incidentu, při kterém byl napaden zástupce ředitelky základní školy. 

Uvědomujeme si, že ve hře není jenom další rozvoj školy Pod Žvahovem. V sázce je také důvěra v možnosti systému zastupitelské demokracie. Obnovení a rozvoj školy Pod Žvahovem se stalo prubířským kamenem možností  komunální politiky jako společného projektu občanů a jejich volených zástupců na radnici. KDU trvá na co nejrychlejším právním řešení uvolnění areálu a zároveň podpoří smysluplná provizorní prostorová řešení, která zabezpečí bezproblémový zápis a školní rok 2019-2020 i roky následující.
 
Máme společný cíl!

Ing. Josef Cuhra,
předseda klubu zastupitelů KDU a nezávislí.