KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Kácení v ulici U Blaženky
Zpět

Kácení v ulici U Blaženky

Přidáno 31. 3. 2021
Ilustrační foto
Včera proběhlo setkání s paní starostkou a vedoucím odboru životního prostředí ohledně pokácení stromů v ulici U Blaženky, kterého se účastnil i náš předseda Jan Jelínek
 
"Zadavatelem bylo TSK, které o vše řádně zažádalo a ze strany OŽP mu bylo vyhověno. Problémem je, že dle nastavených parametrů účastníkem řízení je: TSK,OŽP a občanský spolek který je “certifikován“ a má v náplni práce ochranu životního prostředí a má sídlo nejblíže řešené události. V tomto případě se jednalo o spolek na ochranu Prokopského a Dalejského údolí, který vzhledem k značné vzdálenosti od ulice U Blaženky se do tohoto řízení nezapojil.
 
K zabránění podobným excesům z úředního hlediska vlastně nejde - nejdůležitější je aby občané sledovali úřední desku, kde jsou záměry vždy zveřejněny. Paní starostka zde zmínila též připravovaný Geoportál (viz komentář Josef Cuhra - zastupitel MČ Praha 5), který by také velice pomohl.
 
V tomto případě bylo v rozhodnutí jasně uvedeno, že TSK musí vysadit na stejné místo stejný počet i druh stromu a to v nejbližší době (předpoklad 1 měsíc). Zároveň zde bylo řečeno zástupcem spolku Za zelené Malvazinky, že se tento spolek nechá „certifikovat“ aby mohl v tomto ale i v příštích řízeních vystupovat jako účastník."
 
Je tedy nutné místo kontrolovat a dohlédnout na vysazení nových stromů.
 
Dále se řešila budoucí rekonstrukce celého přilehlého náměstíčka a problémy s dopravou v klidu.