KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Toalety na Dětském ostrově - interpelace Jakuba Suchela
Zpět

Toalety na Dětském ostrově - interpelace Jakuba Suchela

Přidáno 17. 4. 2019
Ilustrační foto
Jakub Suchel interpeluje místostarostu Slabého v dlouhodobě neřešeném problému toalet na Dětském ostrově.
Věc: interpelace – toalety na Dětském ostrově

Vážený pane místostarosto,

obracím se na vás s podnětem ohledně nepřístupných toalet pro návštěvníky hřiště na Dětském ostrově. Uvedené toalety se nacházejí v sousedství objektu restaurace MANÚ Risto Lounge u vstupu na ostrov se samostatným vchodem.

V loňském roce jste uvedl, že s jejich zprovozněním počítáte, a že k tomu je zapotřebí vyměnit čerpadlo, aby nedocházelo k jejich ucpávání. Vy sám i vedoucí odboru správy veřejných prostranství a zeleně pan Zeman jste v červnu 2018 slíbili, že výměnu čerpadla zajistíte a toalety pro návštěvníky Dětského ostrova zpřístupníte. Vzhledem ke skutečnosti, že návštěvnická sezóna na dětských hřištích již naplno propukla, se dotazuji, kdy budou toalety na Dětském ostrově pro veřejnost opět přístupné? 

Pro ty, kteří s touto situací nejsou podrobně obeznámeni, uvádím několik podstatných souvislostí.  Uvedené toalety až do povodní v roce 2013 návštěvníkům Dětského ostrova běžně sloužily, a to na základě smlouvy o výpůjčce pozemku s Povodím Vltavy (č. 15/0/KTA/08) vč. dodatku platným do 20. 3. 2028.

Do rekonstrukce těchto toalet MČ P5 již v roce 2002 vložila celkem 1,750.960 Kč vč. DPH, a po povodních v roce 2013 realizovala další rekonstrukcí ve výši 609.388 Kč vč. DPH.  V rámci této pozdější rekonstrukce přitom došlo i na výměnu čerpadla. Cituji z důvodové zprávy pro usnesení rady č. 27/957/2013 ze dne 14. 6. 2013: „Ve výše uvedené ceně se významným dílem promítla cena technologického zázemí pro odpadní vody - čerpadlo na splašky včetně výstroje a ovládání, kterým se odpadní voda dostává přečerpáváním z Dětského ostrova.“

V současnosti nový majitel restaurace tyto toalety využívá jako sklad inventáře a přístup zatarasil nádobami na odpad. Nejsem kompetentní posoudit oprávněnost výměny čerpadla, instalovaného před necelými šesti roky, když navíc nebylo reálně uvedeno do provozu, vzhledem k uzavření Dětského ostrova. Jen by bylo škoda ztrácet čas i finanční prostředky pořízením nového čerpadla, když by stačila případně oprava několik let starého. Zabýval se někdo z kompetentních pracovníků posouzením stavu čerpadla?

Dovoluji si Vás proto požádat, aby na základě uvedených informací MČ P5 konala ve prospěch veřejnosti, co nejdříve zajistila zpřístupnění předmětných toalet a jednala s péči řádného hospodáře tak, aby investované prostředky nepřišly nazmar. Zároveň věřím, že realizace neskončí kdesi v propadlišti dějin způsobeném plánovanými reorganizacemi úřadu. 

Na závěr mi ještě dovolte v souvislosti s Dětským ostrovem upozornit na vady povrchu na místě basketbalového hřiště v podobě hrbolů v betonovém podkladu. Domnívám se, že ÚMČ P5 by měl tuto závadu uplatnit v rámci řádné reklamace.
 
Předem děkuji za odpověď i za realizaci.

S úctou

Jakub Suchel