KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Zachovejme Spiritku nezastavěnou.
Zpět

Zachovejme Spiritku nezastavěnou.

Přidáno 15. 2. 2021
Ilustrační foto
Území Spiritky je součástí zeleného pruhu na jižním úbočí Strahova. Na západě na něj navazuje  park Ladronka, na východě pokračuje tento pás přes Petřín až k Pražskému hradu. Na Spiritce se do konce třicátých let dobývala cihlářská hlína. Po ukončení těžby se do oblasti vrátila příroda a část důlního území se naplnila vodou z křídových pramenů. Postupně zde vzniklo cenné přírodní společenství.  
V roce 2000 bylo území zařazeno mezi významné krajinné prvky v Praze – Křídové prameny Spiritka. Území je však také atraktivní pro výstavbu. Okolní příroda a daleké výhledy přes motolské údolí  k jihu přímo vybízejí  k vilové zástavbě. Od  90. let jsme proto svědky pokusů o změny územního plánu ze  zeleně na obytné území. Zachování celistvé zeleně našlo  naštěstí  oporu i u samosprávy Prahy 5  a 16.9. 2011  Zastupitelstvo městské části Praha 5 podpořilo návrh Ondřeje Velka ze strany Zelených  a  téměř jednomyslně se  vyjádřilo pro nezastavitelnost území Spiritky. Dnes řeší Městská část Praha 5 další návrh vlastníka velké části pozemků na Spiritce na změnu územního plánu.  Žádost projednávají výbory, velmi důležité je stanovisko výboru životního prostředí. 
 
Josef Cuhra: "Stanovisko zastupitelského klubu KDU-ČSL a nezávislých je od počátku neměnné. Změna územního plánu na Spiritce je  nepřípustná a byla by v rozporu s veřejným zájmem." 
 
Současný vlastník jistě v minulosti věděl, že nabývá území s přírodní památkou. Vsadil na to, že si politicky zařídí řešení a v tomto případě se naštěstí zmýlil. Městská část jistě není zřízena k tomu, aby napravovala podobné chybné spekulace. Naopak na místě je připomenout, že povinností vlastníka je starat se o svůj majetek. To platí stejně  pro obec, jako pro soukromníka.  Samospráva má nyní příležitost  uvažovat o způsobu, jak ve spolupráci s Prahou 6 a velmi aktivním spolkem VKP Ochrana křídových pramenů Spiritka, začlenit cenné území Spiritky do pozoruhodného zeleného pásu mezi Bílou horou a Pražským hradem a vytvořit pro občany Prahy 5 a Prahy 6 unikátní rekreační území s přírodními památkami. 

Jan Jelínek, předseda KDU-ČSL Praha 5
Josef Cuhra, předseda Zastupitelského klubu KDU-ČSL Praha 5