KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Žvahov bude opět samostatný!
Zpět

Žvahov bude opět samostatný!

Přidáno 23. 1. 2019
Ilustrační foto
Zpráva o tom, že základní škola Pod Žvahovem se od 1. září 2019 stane Základní školou Pod Žvahovem, potěšila tento týden mnohé – především však ty, kteří o její znovuzrození léta usilovali. 
To velké počáteční písmeno totiž znamená opravdu hodně: přišla totiž zpráva, že MŠMT schválilo zápis žvahovské školy do rejstříku škol jako samostatného subjektu. Žáci obou budoucích prvních tříd tak již od školního roku 2019/2020 usednou do lavic samostatné devítiletky (a nikoli detašovaného pracoviště, jako tomu bylo doposud). Právě díky svému zřizovateli MČ Praha 5 a také MŠ a ZŠ Kořenského ze Smíchova, která nad otevřením školy převzala záštitu, se podařilo překonat porodní bolesti počátečního období.
 
Skutečnost, že se zápis školy podařil v poměrně krátkém čase, je pro nás všechny skvělým potvrzením toho, že má naše snažení smysl. A je z toho rovněž zřejmé, jak moc bylo otevření této školy pro oblast Hlubočep, Žvahova a Zlíchova potřebné. Navíc škola, kterou navštěvují především místní děti, bezvadně funguje již čtvrtým rokem jako přirozené centrum místní komunity. Stala se nejenom centrem setkávání rodičů a jejich dětí, ale je místem, kde se – díky nejrůznějším zájmovým aktivitám daří rozvíjet občanský život všech místních. Ať už ve školní tělocvičně nebo třeba ve Spolku rodičů a přátel ZŠ Žvahov, který při škole funguje téměř od počátku a svými aktivitami ji podporuje.
 
Nezbývá než popřát této nové základce šťastný start, výborný tým pedagogů i vynikající vedení (obojí už má) a co nejvíce spokojených dětí. Protože to je náš společný cíl!
 
Simona Švingrová