Zpět

Nová škola na Žvahově

Přidáno 23. 2. 2018
Ilustrační foto
http://praha5.cz/cs/dokument/urad/212988-zastupitelstvo-prahy-5-schvalilo-vznik-nove-zakladni-skoly
Zastupitelstvo městské části Praha 5 na svém únorovém zasedání schválilo jednu z největších změn v oblasti školství Prahy 5 za posledních deset let, a to vznik zcela nové základní školy, která by měla pokrýt poptávku způsobenou stále se zvyšujícím počtem obyvatel městské části. Nová ZŠ Pod Žvahovem by měla zahájit v plném provozu školní rok 1. 9. 2019.

     Vznik nové školy byl delší dobu projednáván nejen v orgánech městské části Praha 5, nýbrž i na pravidelných setkáních s veřejností a rodiči žáků. Na veřejných setkáních s občany nezaznamenala radnice Prahy 5 žádné negativní názory, naopak přítomní radní, kteří se diskusí účastnili, cítili od rodičů žáků velikou podporu. „Městská část Praha 5 je jedním z nejrychleji rostoucích obvodů Prahy, a pokud chceme zachovat dostupnost a pestrou nabídku v oblasti základního školství, musíme na tento růst reagovat vznikem nových škol,“ vysvětluje důvod pro vznik nové základní školy zástupce starosty MČ Praha 5 pro školství, Mgr. Vít Šolle (KDU-ČSL).

     Nová Základní škola Praha 5 – Hlubočepy, Pod Žvahovem 463 zabezpečí školní výuku i na 2. stupni v docházkové vzdálenosti pro oblast, kde dosud tato nabídka chybí. V současné době v objektu působí pouze třídy 1. stupně v režimu odloučeného pracoviště ZŠ Kořenského, zároveň ale počet narozených dětí s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti žvahovské školy (staré Hlubočepy, Žvahov a Zlíchov) ukazuje nutnost zřízení plnohodnotné základní školy včetně 2. stupně. Nová ZŠ Pod Žvahovem navíc bude fungovat jako rezerva pro oblast Smíchov-jih, kde se rovněž chystá bytová výstavba.

     V současné době působí v objektu školy i soukromá škola Taneční centrum Praha (TCP), která je zhruba rok a půl ve výpovědi a na konci července dle výpovědi opustí objekt, aby zde vznikla potřebná veřejná základní škola. „To, že městská část Praha 5 přijde o konzervatoř TCP na našem území, nás  mrzí, nicméně jedním z nejdůležitějších úkolů každé radnice je zabezpečit kvalitní a dostupné veřejné základní školství, které tak dostalo přednost před soukromou taneční školou,“ upřesňuje starosta Prahy 5 Ing. Pavel Richter (TOP 09) a dodává: „Nejednáme ukvapeně a bez rozmyslu, vše se připravuje již delší dobu a škola TCP dostala dvouletou výpovědní lhůtu. Poskytli jsme tedy dostatečně dlouhou dobu na nalezení nových prostor.“ Poté co TCP opustí k poslednímu červenci prostory, ihned 1. srpna nastoupí do školy dělníci a začnou rekonstrukci, tak aby v dalším školním roce Základní škola Pod Žvahovem přivítala žáky v nové a moderní budově.