KDU.breadcrumbs.homeVolby 2018 Náš program Rodina a občanský sektor jsou pilíře společnosti
Zpět

Rodina a občanský sektor jsou pilíře společnosti

Přidáno 30. 8. 2018
Ilustrační foto
"Křesťanští demokraté se domnívají, že rodina je základem dobře fungující společnosti," říká kandidát číslo 4 a současný zastupitel Jakub Suchel. 
Chceme podporovat rodiny tak, aby se jejich jednotliví členové mohli na sebe vzájemně spoléhat a stát se mohl opírat o zdravá a tradiční rodinná společenství. Kromě systému sociálních dávek, důchodů a zaměstnaností, které řeší státní správa, se sociální politika zabývá oblastí bydlení a sociálních služeb. Jejich fungování může samospráva, a tedy i MČ Praha 5, ovlivňovat.

Jedná se zejména o podporu služeb poskytovaných v nepříznivé sociální situaci (asistenční a pečovatelské služby, odlehčovací a raná péče, azylové domy, poradny pro oběti násilí, pomoc osobám bez přístřeší atd.). Většinu z nich provozují neziskové organizace, se kterými může MČ Praha 5 spolupracovat formou komunitního plánování, konkrétní smluvní zakázky v oblasti sociálního podnikání nebo alespoň finanční podporou nebo zvýhodněným pronájmem. Jejich činnost chceme podpořit víceletým financováním a přispět tak k jejich větší stabilitě.
 
Máme společný cíl!
 
Jakub Suchel, zastupitel