KDU.breadcrumbs.homeVolby 2018 Náš program Trvalá péče o atraktivitu a kvalitu veřejného prostoru
Zpět

Trvalá péče o atraktivitu a kvalitu veřejného prostoru

Přidáno 3. 9. 2018
Ilustrační foto
K úpravám veřejných prostranství přizveme veřejnost. Můžeme tak vytvářet město, které lépe vyhovuje potřebám jeho obyvatel. Jakub Suchel popisuje svoji vizi Smíchova.
V první řadě v Praze 5 chybí přirozené centrum společenského života. Centrum v místě křižovatky u Anděla je vzhledem k vysoké hustotě dopravy nevhodné. Nejvhodnější lokalitou je okolí a samotné náměstí 14. října.

Dále se připravuje projekt zklidnění lokality Újezd - Vítězná – most Legií, jehož realizace umožní vytvořit komfortní podmínky pro důstojný pohyb pěších a bezbariérovou dostupnost veřejné dopravy. Dlouho se mluví o zvelebování břehů Vltavy a náplavek, ale realizace se stále oddaluje. Místo toho se proměňují v trvalá kotviště lodí, přes které je stěží vidět řeka.

Chtěl bych pomoci přejít od slov k realizaci, s prioritou pro pěší, s napojením na veřejnou dopravu, a s upřednostněním rekreační funkce před komerční. S tím souvisí regulace emisí z lodní dopravy. Nedávné měření prokázalo, že obyvatelé u Jižní spojky dýchají čistší vzduch, než na některých nábřežích. Průměrná loď totiž vyprodukuje stejné množství emisí, jako stovky autobusů MHD. Praha by měla podat legislativní návrh, který by snížení emisí umožnil. Na území Prahy se nachází řada pozemků, jejich majitelé k nelibosti místní komunity usilují o jejich zastavění. V možnostech rozpočtu obce je většinu pozemků odkoupit a následně řešit jejich využití v souladu s veřejným zájmem, ať už v podobě úpravy pro rekreaci nebo chybějící infrastruktury, která by sloužila všem obyvatelům.

V neposlední řadě je žádoucí prosadit regulaci venkovní reklamy, zejména v podobě všudypřítomných billboardů, které zásadním způsobem veřejný prostor hyzdí.

Máme společný cíl!