Zpět

Ing. Josef Cuhra

kandidát č. 3
Zásadní důležitost má v mém životě důvěra.  Důvěřuji své manželce a ona důvěřuje mě. Oba se můžeme spolehnout na každé ze svých devíti dětí a  ony vědí, že mají kdykoli oporu v nás. 

Je mi 51 let. Jsem strojní inženýr, projektant a jednatel  firmy, ve které projektujeme a dodáváme  zařízení  techniky prostředí  pro budovy a průmysl.  Důvěra  uvnitř firmy je pro nás zásadní.  Ale i naši zákazníci vědí, že se na nás mohou spolehnout.  Manželka i  já jsme dlouhá léta vedli skauty a vedoucími v oddílech jsou i naše děti. Ověřili jsme si, že důvěra  rodičů ve slušnost a schopnosti  vedoucích je základní podmínkou  vzájemné spolupráce.

V komunální politice v Praze  5 působím  dvacet let.  Mnohdy jsem cítil beznaděj z  marné práce.  Přesto  nakonec vždy převážila důvěra, že i zdánlivě bezvýsledné úsilí  komunálního politika  má smysl.

Téměř deset let žijeme v Hlubočepech, v  pozoruhodné  vesnici uvnitř velkoměsta.  Je to skutečná  politická laboratoř.  Ve starých Hlubočepech žije přibližně 2000 voličů.  Tento skromný počet reprezentují  4 zastupitelé. Nadcházející volby to určitě zamíchají, ale věřím, že fenomén  aktivních Hlubočep  zůstane.  Je v něm  důvěra ve smysl a  hodnoty společného života obce.               

Mou  politickou vizí není společnost úspěšných, ale  úspěšná  společnost  postavená na vzájemné úctě a důvěře jednotlivých členů.  Teprve taková společnost  může  zrodit opravdové osobnosti.

Důvěřuji ve společné cíle a jsem si jist, že opravdu existují a lze jich dosáhnout.