Zpět

PhDr. Marie Ulrichová Hakenová

kandidátka č. 2
Narodila jsem se do umělecké rodiny. Jsem vděčná rodičům, že mě vedli k úctě k lidskému životu a k pevnému vztahu k rodnému místu. Tak se ze mě stala patriotka Prahy 5, co zde na městské části celoživotně bydlí a pracuje. Snažím se ve svěřených oblastech vnímat potřeby lidí, neslibovat nemožné, ale konat po zralé úvaze a spolupracovat s lidmi.
Uvědomuji si, jak je důležitý charakter člověka, víra v poctivost a slušnost. Čerpám z nabitých zkušeností a s radostí je předávám dalším. Jsem přesvědčena, že prožít život s otevřenou myslí je ta nejlepší škola, která pomáhá utvářet životní hodnoty.

Proto mám zájem v naší městské části nadále pomáhat lidem, rozvíjet kulturní aktivity i v doposud nevyužitých prostorách, a také vytvoření nových komunitních center pro naše obyvatele.

Nesmím opomíjet i naše nejmladší obyvatele a tím jejich vzdělávání, které je nezbytné pro další život, a proto mám zájem i v této činnosti jako členka školských rad pokračovat.